Účetní a daňově poradenská kancelář

Nechte starosti na nás ...


člen skupinywww.economycentrum.czCeník služeb

     platný od 1. 1. 2016

Cena služeb se odvíjí se od počtu zpracovaných položek. Ceny položek představují nejnižší částky účtované za níže uvedené úkony. Tato cena může být i navýšena v případě, že klient nedodá příslušné účetní doklady včas nebo je předá ve stavu, kdy jejich zpracování představuje vysoký stupeň pracnosti.


Účetnictví / daňová evidence Cena Poznámka
Zpracování účetnictví / daňové evidence 30 Kč za doklad
Minimální cena za měsíc - vedení účetnictví 1000 Kč  
Množstevní sleva (u fakturace nad 20 tis. Kč / měsíc) 20% z fakturace nad 20.000 Kč


Daňová přiznání Cena Poznámka
Daňové přiznání k DPH do 350 Kč dle objemu zprac. položek
Daňové přiznání ke spotřební dani 500 Kč  
Souhrnné hlášení 200 Kč  
Hlášení o přenesené daňové povinnosti 200 Kč  
Kontolní hlášení min. 500 Kč  
Daňové přiznání k dani silniční 500 Kč základní cena + 100 Kč za každé další auto
Daňové přiznání k dani z nemovitosti 1000 Kč  
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti 1000 Kč  
Daňové přiznání k dani darovací 1000 Kč  
Daňová přiznání k dani z příjmů
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 1500 Kč vč. přehledů na OSSZ a ZP
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2500 Kč vč. rozvahy, výkazů a příloh
Roční účetní závěrka (dokladová inventura atd.) 1 Kč za řádek, min. 500 Kč
Odklad předložení přiznání DPPO i DPFO k 30. 6. min. 2000 Kč  


Výkazy, analýzy, podnikatelské záměry Cena Poznámka
Zpracování statistických výkazů, výkazů pro banky ... 500 Kč  
Bilancování hospodaření - analýza za měsíc 1000 Kč  
Analýza úplná 10000 Kč  
Zpracování podkladů pro hypoteční úvěr / občan 1000 Kč  


Mzdová agenda Cena Poznámka
Zpracování mzdy 1 pracovníka HPP i VPP 190 Kč  
Minimální cena za zpracování mezd za měsíc 500 Kč  
Zpracování nemocenské / ošetřovné za pracovníka 200 Kč  
Vyhotovení pracovní smlouvy za pracovníka 300 Kč  
Přihláška, odhláška pracovníka, dotace včetně osobního vyřízení na OSSZ, ZP a ÚP 200 Kč  
Roční vyúčtování DPFO - zálohové daně 300 Kč  
Roční vyúčtování DPFO - srážkové daně 250 Kč  
Mzdový list pracovníka 50 Kč  
Důchodový evidenční list / pracovník 100 Kč  
Roční vyúčtování mzdy / pracovník 200 Kč včetně doložení všech příloh
Kontrola na OSSZ a ZP - příprava a zastupování 300 Kč za hodinu


Účetní a daňové služby Cena Poznámka
Zastupování před FÚ na základě generální plné moci 1000 Kč paušál za měsíc
Účetní služby / hodina 300 Kč  
Daňové poradenství / hodina 500 Kč  
Kontrola účetních dokladů 50 % z ceny za vedení účetnictví
Zastupování na FÚ / hodina 500 Kč  
Vypracování smluv 1000 Kč  
Cestovní náhrady / km 10 Kč  

Uvedené ceny jsou bez DPH.


CMC service, s.r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín