Účetní a daňově poradenská kancelář

Nechte starosti na nás ...


člen skupinywww.economycentrum.czMzdy


Komplexní vedení mzdové agendy

Obsahem této služby jsou při uzavření standardní smlouvy tyto činnosti:

 • výpočet mezd (měsíční/hodinové), odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • zpracování dávek nemocenského pojištění (pro velké organizace)
 • tisk měsíčních výplatních listin zaměstnanců
 • tisk a odevzdávání měsíčních přehledů o vyměřovacích základech pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • příprava platebních příkazů (i v elektronické podobě)
 • vedení a tisk mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně
 • přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • odhlašování odcházejících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • vystavování zápočtových listů zaměstnanců
 • přihlašování nově vzniklé organizace u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • zastupování nebo asistence při kontrolách
 • komunikace a výkazy pro úřady práce

Samozřejmě je možné dohodnout i další činnosti související se zpracováním mzdové agendy.


CMC service, s.r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín