Účetní a daňově poradenská kancelář

Nechte starosti na nás ...


člen skupinywww.economycentrum.czVýhody vedení účetnictví a mezd naší firmou


Úspora nákladů a času

 • výrazná úspora nákladů v porovnání s mzdovými náklady při pořizování účetnictví vlastními pracovníky
 • úspora materiálových nákladů a zejména nákladů na moderní ekonomický software
 • citelné snížení starostí s organizací a vedením účetní a mzdové agendy
 • cena služby je odvozena od skutečného objemu zpracovaných dokladů, takže respektuje výrazné výkyvy v činnosti klienta
 • v rámci měsíční platby je zahrnuto daňové a účetní poradenství
 • možnost předávání dokladů v místě podnikání klienta
 • možnost časté, rychlé a levné komunikace pro internetu
 • náklady na takto vedené účetnictví jsou samozřejmě daňově uznatelné

Odbornost a kvalita

 • vysoká odbornost zajištěná pravidelným a kvalitním vzděláváním našich pracovníků a přístupem k rozsáhlým informačním zdrojům
 • sledování legislativních změn a jejich vlivů na účetnictví klienta
 • stálý dohled daňového poradce, možnost včasných konzultací a předcházení případným problémům
 • nabídka širokého spektra navazujících služeb (např. odklad daňového přiznání, zajištění auditu, dlouhodobá archivace dokladů, zveřejnění účetní závěrky apod.)
 • výsledky práce předáváme klientovi jak v tištěné, tak v elektronické podobě na CD-ROM
 • náš účetní software vždy upravujeme na míru konkrétního klienta, včetně požadavků na výstupy v angličtině, němčině
 • pohled zvenčí a aplikace širších zkušeností vede k efektivnějšímu vynakládání zdrojů klienta
 • využíváme nejmodernější techniku a software

Jistota

 • systém vícenásobné křížové kontroly dokladů a zpracovaných dat
 • minimalizace účetních a daňových chyb (a z nich plynoucích postihů ze strany FÚ)
 • dbáme na vysoké zabezpečení dat proti zneužití, virům či ztrátě
 • za svou práci ručíme a jsme pojištěni na možná rizika
 • smluvně zaručujeme svým klientům mlčenlivost a diskrétnost, jíž jsou vázáni všichni zaměstnanci naší společnosti; povinnost mlčenlivosti (a to i před finančními úřady) daňového poradce vyplývá přímo ze zákona


CMC service, s.r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín